نیویورکف کابل: نشانه شناسی 11 سپتامبر

تفسیرهای مراد فرهادپور از امریکا، بیشتر نوعی کنکاش فلسفی است و این اباذری است که گاه گاهی به تحلیل و واکاوی و حتی تفسیر نشانه ها می پردازد. آن هم نه به صورت تئوریک. مشاهدات اباذری (از نشانه هایی که صحبتشان به میان می آید) بیشتر از آنکه حاصل تجربه بی واسطه باشند (چیزی مانند زیستن در امریکا) ، از مصرف کالاهای فرهنگی امریکایی و یا در مورد امریکا (کتاب ها فیلم ها و ... ) ناشی می شود. او در طول صحبت های خود به دفعات به ایده ها و نظرات اشخاصی مثل دیکنز، بودریار، فرانسیس ترولپ (مادر آنتونی ترولپ، رمان نویس انگلیسی)، ردیارد کیپلینگ و ... اشاره می کند. به طوری که ممکن است اینطور به نظر برسد که انگار اباذری دارد ایده های آنها را بازگو می کند (نوعی ارائه تاریخ نظریه). اما ایده اباذری درباره امریکا به مراتب از ایده های آنها کلی تر است. او به امریکا به مثابه یک نشانه می پردازد و برای تشریح جزئیات ایده های خود درباره پول، نهادهای مدنی، یوتوپیای تحقق یافته یهودیان یا همان موعود و ... به طرزتحسین برانگیزی از ایده های دیگران استفاده می کند.
جالب ترین چیزی که در این کتاب خواندم این است که به نظر اباذری برای برخی از یهودیان، سرزمین موعود اسرائیل نیست، بلکه امریکاست. او از رمان های یهودی-امریکایی که در آغاز قرن بیستم ظهور کردند استفاده می کند تا تجربه یهودیان از امریکا را باز گو کند. اباذری دو رمان The rise of David levinsky (آبراهام کاهان، 1917) و Call it sleep (هنری روث) را شرح می دهد و به آثار بلو، آرتور میلر، برنارد مالامود، نورمن میلر، آلن کینزبرگ و ... نیز اشاره می کند. او از طریق تجربه های بازگو شده در این آثار، فعالیت های مدنی یهودیان و مسلمانان در امریکا را با هم مقایسه می کند و بر آن است که مسلمانان به رغم داشتن پول و امکانات فراوان در جامعه نهاد پذیر امریکایی هیچ نهادی را برای دفاع از خودشان و فلسطینیان و به طور کلی مسلمانان ایجاد نکرده اند. او این حرف دینکنز را می پذیرد که می گوید: « امریکا کشور نهاد هاست» و باید در این کشور با فعالیت های مدنی ایده های خود را مطرح کرد. کما اینکه جنبش حق رای زنان در امریکا نیز تا زمانی که نهادهایی برای خود نساخت نتوانست مبارزات خود را چندان پیش ببرد.
قطع این کتاب جیبی است و نقطه گذاری فارسی در آن به درستی رعایت نشده است. گاهی اوقات مجبورید یک جمله را چند بار بخوانید تا استرس درست آن را بیابید. پس با دیدن صفحات کم کتاب (چیزی حدود 106 صفحه) وسوسه نشوید که آنرا در اوقات فراغت حاصله در رفت و آمد های شهری بخوانید. جاهایی مثل اتوبوس، مترو یا تاکسی برای خواندن کتابی که مطالعه آن نیاز به دقت نظر دارد اصلا مناسب نیست، به ویژه وقتی قرار باشد اشتباهات ویراستار را در حین انجام فعل دشوار خواندن، تصحیح کنید.

منبع: http://gostham.multiply.com/reviews/item/8

 

شناسنامه کتاب:

سرشناسه : اب‍اذری‌، ی‍وس‍ف‌، - ۱۳۳۱ ‏عنوان و نام پدیدآور : ن‍ی‍وی‍ورک‌، ک‍اب‍ل‌: ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۱ س‍پ‍ت‍ام‍ب‍ر/ ی‍وس‍ف‌ اب‍اذری‌، م‍راد ف‍ره‍ادپ‍ور ‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: طرح‌ ن‍و، ۱۳۸۰. ‏مشخصات ظاهری : ۱۰۶ ص‌؛ ۱۱‎ x‬۲۰س‌م‌ ‏فروست : (ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌) ‏شابک : ‎964-7134-72-x‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7134-72-x‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌ ‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌ ‏یادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Yousef Abazari, Morad Farhadpour. New York, Kabul: the semiology of Sepemeber 11th‬. ‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۰۵] - ۱۰۶ ‏عنوان دیگر : ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ۱۱ س‍پ‍ت‍ام‍ب‍ر ‏موضوع : واق‍ع‍ه‌ ی‍ازده‌ س‍پ‍ت‍ام‍ب‍ر، م‌۲۰۰۱ ‏شناسه افزوده : ف‍ره‍ادپ‍ور، م‍راد، . - ۱۳۳۷ ‏رده بندی کنگره : E۸۸۹‭/‮ال‍ف‌‬۲ن‌۹ ‏رده بندی دیویی : ۹۷۳/۹۲۹ ‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۳۳۸

/ 0 نظر / 164 بازدید