دکتر اباذری: لزوم تلاش برای جلوگیری از کاهش هژمونی دولت در دانشگاه

 

وی تأکید کرد: ”یکی از جدی‏ترین خصوصیات پیشرفت علم، تشکیل اجتماع علمی بین نخبگان و صاحبنظران است، در غیر این صورت با فرو پاشیدن یک انجمن یا تشکل یا کنار رفتن فرد یا گروهی، فرآیند توسعه علم یا تحقیقات علمی نیز با افول همراه خواهد بود. زیرا آن توسعه براساس یک اتفاق بوده است“. عضو انجمن جامعه‏شناسی ایران که در نشست یک روزه این انجمن با عنوان ”جامعه ایران در آستانه انتخابات: تحلیل جامعه‏شناختی واقعیت‏ها، انتظارات و چالش‏ها“ سخن می‏گفت، به نقش ارزشمند دانشگاه در فرآیند تولید علم اشاره کرد و افزود: ”در سال‏های ابتدایی پس از انقلاب گمان می‏رفت دانشگاه محلی برای صدور معنویت و ارزش‏هاست، اما بدلیل رویکردهای چندگانه و ارائه تعریف‏های بعضاً متناقض و متضاد، دانشگاه نتوانست به اهداف مورد انتظار دست پیدا کند“. در دوره سازندگی نیز قرار بر پیوند دانشگاه با بخش‏های صنعتی و بازرگانی بود که این اتفاق نیز بنا به دلایل متنوعی روی نداد. در واقع تحقیقات صورت گرفته نشان می‏دهد که دانشگاه در این خصوص نیز نتوانست انتظارات را برآورده کند“.

وی فقدان برنامه آموزشی ـ پژوهشی دانشگاه‏ها را مورد توجه قرار داد و گفت: ”دانشگاه‏های ما همواره بین حالت‏های مختلف در نوسان بوده‏اند و تصور می‏شود که دانشگاه‏های ایران در خلا حرکت می‏کنند و هیچ تعریفی از جایگاه و کارکردهای خود ندارد“.

 وی افزود: ”نگاهی به محصولات علمی ـ تحقیقاتی تولید شده در سال‏های گذشته نشان می‏دهد که بخش زیادی از این محصولات خاص در علوم انسانی در خارج از دانشگاه به وجود آمده است“.

وی گفت: ”به دلیل عدم ثبات رأی سیاسی و اجتماعی دانشگاه‏های ما در سال‏های گذشته همواره بین دخالت افراطی در مسایل روز یا انفعال کامل نسبت به این رویدادها در نوسان بوده‏اند“.

وی گفت که بی‏اعتنایی به دانشگاه باعث شده در بیشتر حوزه‏ها، فضای بیرون از دانشگاه، جذابیت‏های فراوانی برای دانشگاهیان اعم از استادان و دانشجویان داشته باشد و افزود: ”تداوم شکاف فضای بیرون و داخل دانشگاه در نهایت به کاهش هژمونی دولت در دانشگاه منتهی می‏شود که می‏بایست از بروز این حالت

بی‏اعتنایی به دانشگاه باعث شده در بیشتر حوزه‏ها، فضای بیرون از دانشگاه، جذابیت‏های فراوانی برای دانشگاهیان اعم از استادان و دانشجویان داشته باشد

در سال‏های ابتدایی پس از انقلاب گمان می‏رفت دانشگاه محلی برای صدور معنویت و ارزش‏هاست، اما بدلیل رویکردهای چندگانه و ارائه تعریف‏های بعضاً متناقض و متضاد، دانشگاه نتوانست به اهداف مورد انتظار دست پیدا کند
جلوگیری کرد و در غیر این صورت پیامدهای خطرناکی را به همراه خواهد داشت“.

منبع: http://www.isa.org.ir/node/1387

 

/ 0 نظر / 86 بازدید